Tuotekehitys ja innovaatiot kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta

  1. Suomi innovaatioissa Euroopan kärkeä
  2. Suomalaisyrityksillä laajalti erilaisia kehittämistoimia
  3. Asiakas mukaan kehittämistyöhön
  4. Innovaatiotoiminnan näkökulmat ja mittaaminenkin kehittyvät

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suomalaisyrityksillä laajalti erilaisia kehittämistoimia

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) menojen osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa maailman kärkiluokkaa. T&k-panostukset ovat Suomessa mittavat ja ne ovat kasvaneet vuodesta toiseen – lukuun ottamatta vuotta 2009, jolloin yritysten t&k-menot notkahtivat ensimmäistä kertaa edellisvuodesta niiden koko nykyisen vuonna 1971 alkaneen tilastointihistorian aikana.

Myös innovaatiotutkimuksen tulosten valossa erilaisia kehittämistoimia ja -toimenpiteitä toteutetaan varsin laajasti Suomessa. Kaikkiaan 76 prosenttia tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa vuosina 2006–2008 harjoittaneista yrityksistä ilmoitti harjoittaneensa omaa t&k-toimintaa, puolet yrityksistä oli hankkinut t&k:ta yrityksen ulkopuolelta. Kolme neljästä innovaatiotoimintaa harjoittaneesta oli tehnyt muita kuin t&k:hon liittyviä kone- ja laitehankintoja innovaatioiden kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi.

Muita toimia innovaatioiden kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi – kuten osaamisen hankintaa, innovaatiotoimintaan liittyvää koulutusta, toimia innovaatioiden markkinoille tuomiseksi ja muita toimia – ilmoitti kutakin näistä noin 40 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista.

Erilaisia innovaatiotoimia toteutettiin ja käytettiin Suomen yrityksissä jonkin verran yleisemmin kuin monissa muissa maissa. Ruotsissa yritysten innovaatiotoimien yleisyys näytti olleen samansuuntainen kuin Suomessa, mutta esimerkiksi Itävallassa ja Saksassa tutkimus- ja kehittämistoiminnan harjoittaminen oli tilastolukujen valossa huomattavasti harvinaisempaa, kun taas esimerkiksi innovaatiotoimintaan liittyvä koulutus oli yleisempää kuin Suomen yrityksissä.

Suomessa toimivat yritykset ilmoittivat innovaatiotoiminnan menoja olleen kaikkiaan noin seitsemän miljardia euroa vuonna 2008. Menot olivat samaa suuruusluokkaa Itävallassa, mutta esimerkiksi Ruotsissa kaksinkertaiset. Suomessa innovaatiotoiminnan menot edustivat noin 3,5 prosenttia tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten liikevaihdosta, kun Ruotsissa osuus oli 4,9 prosenttia. Vastaavat osuudet olivat Saksassa 2,5, Hollannissa 2,8 ja Itävallassa 2,3 prosenttia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 5.4.2011