Hyvinvoinnin mittaamisen monet kasvot

  1. Nobelistien raportista mittarien metsästykseen
  2. Into ei tyssähtänyt talouskriisin syövereissäkään
  3. Työryhmiltä odotetaan tuloksia kesään mennessä
  4. Onnistunut vuoropuhelu avainasemaan
  5. Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaaminen hankalin pala
  6. HYMY-ryhmä etsii uusia indikaattoreita

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Onnistunut vuoropuhelu avainasemaan

Median huomio kohdistuu tunnetusti vasta tuloksiin, ei niinkään suunnitelmiin ja tavoiteohjelmiin. "Tuloksetkin tosin tuntuvat unohtuvan nopeasti, niin toimittajilta kuin myös poliitikoilta", sanoo Radermacher.

Tilastoalan osaaminen ja tilastoasiantuntemus tulisi Radermacherin mielestä kietoa mielekkäällä tavalla yhteen tutkijoille kuuluvan analyysityön kanssa. Samoin yhteistyön ja vuoropuhelun merkitys korostuu jatkossa entisestään.

"Tällaisen "Stiglitz-tyyppisen" kokonaiskuvan haltuunotto voi ymmärrettävästi olla haasteellinen tehtävä käytännön politiikassa, sillä poliitikot ovat usein erikoistuneet omille alueilleen. Viestin läpimenossa tulosten raportointi ymmärrettävästi samoin kuin siitä seuraava onnistunut dialogi ja kommunikointi nousevatkin ratkaisevaan asemaan", Radermacher painottaa.

______________________

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 5.4.2011

Jaa