Teollisuuden toimialakatsaus I/2011

  1. Suhdannetilanne ja näkymät
  2. Teollisuustuotannon kehitys Suomessa heikompaa kuin USA:ssa ja muualla EU-alueella
  3. Sekä liikevaihto että tuottajahinnat jatkoivat nousua
  4. Teollisuuden palkkasumma kasvoi alkuvuodesta
  5. Uusien tilausten kasvu jatkui alkuvuodesta vahvana
  6. Fokus: Kohti täystyöllisyyttä - uusi yritys?
  7. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuustuotannon kehitys Suomessa heikompaa kuin USA:ssa ja muualla EU-alueella

Teollisuustuotannon (BCD TOL 2008, kausitasoitettu) koko viime vuoden jatkunut kasvu taittui vuoden 2011 alussa laskuksi. Tuotanto supistui vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä lähes kolme prosenttia vuoden 2010 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Kausitasoitettu tuotanto supistui useimmilla keskeisillä päätoimialoilla vuoden 2011 alussa. Tammikuu oli erityisen huono kuukausi muun muassa kemianteollisuudessa (19-22 TOL 2008), sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (26-27 TOL 2008), metallien jalostuksessa (25 TOL 2008) sekä kulkuneuvojen valmistuksessa (29-30 TOL 2008). Monilla toimialoilla tuotanto on kuitenkin kääntynyt jälleen kasvuun ja tuotannon kehitys on jatkunut hyvänä myös huhtikuussa.

Viime vuonna pitkään jatkuneen kasvun seurauksena tuotanto oli kuitenkin yhä selvästi viime vuoden ensimmäistä neljännestä korkeammalla tasolla. Myös kapasiteetin käyttöaste on noussut melko tasaisesti viime vuoden kesästä saakka. Huhtikuussa 2011 kapasiteetin käyttöaste oli jo noin 80 prosenttia.

USA:n teollisuustuotannon kasvu jatkui melko tasaisena alkuvuodesta. Edelliseen neljännekseen verrattuna kausitasoitettu tuotanto kasvoi noin puolitoista prosenttia. Myös Euroopan unionin teollisuustuotanto jatkoi kasvuaan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka kasvuvauhti heikkenikin hieman loppuvuodesta. Kausitasoitettu tuotanto kasvoi EU-maissa reilun prosenttia.

Edelliseen vuoteen verrattuna EU-maiden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi yli kuusi prosenttia. Voimakkainta kasvu oli Virossa, Liettuassa ja Ruotsissa. EU-maista heikointa kehitys oli Kreikassa ja Irlannissa.

Kuvio 2. Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut luvut)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.6.2011