Teollisuuden toimialakatsaus I/2011

  1. Suhdannetilanne ja näkymät
  2. Teollisuustuotannon kehitys Suomessa heikompaa kuin USA:ssa ja muualla EU-alueella
  3. Sekä liikevaihto että tuottajahinnat jatkoivat nousua
  4. Teollisuuden palkkasumma kasvoi alkuvuodesta
  5. Uusien tilausten kasvu jatkui alkuvuodesta vahvana
  6. Fokus: Kohti täystyöllisyyttä - uusi yritys?
  7. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Sekä liikevaihto että tuottajahinnat jatkoivat nousua

Vuoden 2010 alussa alkanut teollisuuden (C TOL 2008) tuottajahintojen nousu jatkui yhä ja hintojen kasvuvauhti kiihtyi entisestään. Tuottajahinnat ovat nyt palautuneet vuonna 2008 alkanutta taantumaa seuranneesta notkahduksesta ja ylittäneet sitä edeltäneen tasonsa.

Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuuden tuottajahinnat nousivat peräti 7,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Metallien ja öljytuotteiden voimakas hinnannousu siivitti kemianteollisuudessa (19-22 TOL 2008) ja metallien jalostuksen toimialalla (24 TOL 2008) tuottajahinnat poikkeuksellisen voimakkaaseen kasvuun. Molemmilla toimialoilla tuottajahinnat nousivat yli 20 prosenttia. Myös massan hinta nousi alkuvuonna voimakkaasti, mikä nosti tuottajahintoja paperiteollisuudessa. Sen sijaan sähkö- ja elektroniikkateollisuuden (26-27 TOL 2008) pitkään jatkunut hintojen lasku jatkui yhä.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi alkuvuodesta voimakkaasti viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi noin 16 prosenttia. Tilanne vaihteli kuitenkin huomattavasti toimialojen välillä. Kasvu oli erityisen voimakasta metallien jalostuksessa (25 TOL 2008), kemianteollisuudessa (19-22 TOL 2008) ja muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (28 TOL 2008). Heikkoa liikevaihdon kehitys oli puolestaan sähkö- ja elektroniikkateollisuuden (26-28 TOL 2008) kohdalla, jossa erityisesti tammikuu heikensi vuoden ensimmäistä neljännestä kokonaisuudessaan. Kokonaisuudessaan teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto jäi suurin pirtein viime vuoden viimeisen neljänneksen tasolle.

Kuvio 3. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.6.2011