Teollisuuden toimialakatsaus I/2011

  1. Suhdannetilanne ja näkymät
  2. Teollisuustuotannon kehitys Suomessa heikompaa kuin USA:ssa ja muualla EU-alueella
  3. Sekä liikevaihto että tuottajahinnat jatkoivat nousua
  4. Teollisuuden palkkasumma kasvoi alkuvuodesta
  5. Uusien tilausten kasvu jatkui alkuvuodesta vahvana
  6. Fokus: Kohti täystyöllisyyttä - uusi yritys?
  7. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuuden palkkasumma kasvoi alkuvuodesta

Teollisuudessa oli avoimia työpaikkoja vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä likimain yhtä paljon kuin viime vuonna samaan aikaan. Vuoden 2010 lopussa nähty voimakas avoimien työpaikkojen kasvu jäi hetkelliseksi ilmiöksi, joka sekin selittyy lähinnä vertailuajankohdan poikkeuksellisen heikolla tilanteella.

Jo useita vuosia jatkunut työllisten määrän hidas väheneminen teollisuudessa jatkui yhä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2008 alun jälkeen työllisten määrä ei ole kasvanut teollisuudessa yhdelläkään neljänneksellä. Palkkasumma sen sijaan kasvoi teollisuudessa alkuvuodesta työllisten määrän vähenemisestä huolimatta varsin voimakkaasti, 5,7 prosenttia, mikä kertoo erittäin nopeasta ansiotason noususta.

Kuvio 4. Teollisuuden palkkasumman, työllisten määrän ja avoimien työpaikkojen kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.6.2011