Teollisuuden toimialakatsaus I/2011

  1. Suhdannetilanne ja näkymät
  2. Teollisuustuotannon kehitys Suomessa heikompaa kuin USA:ssa ja muualla EU-alueella
  3. Sekä liikevaihto että tuottajahinnat jatkoivat nousua
  4. Teollisuuden palkkasumma kasvoi alkuvuodesta
  5. Uusien tilausten kasvu jatkui alkuvuodesta vahvana
  6. Fokus: Kohti täystyöllisyyttä - uusi yritys?
  7. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Uusien tilausten kasvu jatkui alkuvuodesta vahvana

Teollisuusyritysten saamien uusien tilausten arvo reagoi voimakkaasti vuoden 2008 finanssikriisiin. Tilaukset alkoivat vähentyä jo keväällä 2008 ja syksyllä niiden arvo suorastaan romahti. Vuoden 2010 aikana on kuitenkin nähty uusien tilausten nopea toipuminen, joka on jatkunut edelleen tänä vuonna. Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä uudet tilaukset kasvoivat noin 26 prosenttia edellisestä vuodesta. Myös huhtikuussa 2011 uudet tilaukset jatkoivat kasvua.

Erityisen hyvin tilaukset ovat toipuneet paperiteollisuudessa sekä kemianteollisuudessa. Niiden kohdalla öljytuotteiden ja massan hintojen nousun voidaan olettaa vaikuttaneen tilausten arvon kasvuun. Myös metalliteollisuus on toipunut hyvin, vaikka sen osalta ei ole vielä aivan saavutettu taantumaa edeltänyttä tasoa.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton huhtikuussa tekemän suhdannekyselyn mukaan teollisuuden näkymät olivat varsin positiiviset. Suhdanneodotukset olivat kyselyn mukaan parantuneet alkuvuodesta ja huhtikuussa ainoastaan 2 prosenttia vastaajista odotti suhdanteen heikkenemistä. Sen sijaan suhdanteen paranemista ennusti 26 prosenttia vastaajista. Ensimmäistä kertaa kevään 2008 jälkeen myös vallitsevaa suhdannetilannetta luonnehdittiin jopa keskimääräistä paremmaksi. EK:n kyselyn mukaan tilauskannat ovat teollisuudessa keskimääräisellä tasolla.

Kuvio 5. Teollisuuden uudet tilaukset sekä teollisuuden suhdanneodotukset

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.6.2011