Kaupan toimialakatsaus I/2011

  1. Kaupan suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kaupan liikevaihto jatkoi tasaista kasvuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
  3. Kaupan alan työllisten määrän kasvu tasaantui vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan liikevaihto jatkoi tasaista kasvuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kaupan alan liikevaihto kasvoi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 12,4 prosenttia edellisvuodesta. Kaupan liikevaihto oli jo edellisellä neljänneksellä taantumaa edeltäneellä vuoden 2008 tasolla. Toimialan suotuisaa kehitystä piti yllä edelleen vilkas autokauppa. Kaupan liikevaihto kääntyi kasvuun viime vuoden ensimmäisen neljänneksen lopulla ja siitä lähtien kasvu jatkui vuoden loppuun saakka kunnes 2011 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu tasaantui.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, % (TOL 2008)

Toimiala II/2010 III/2010 IV/2010 I-IV/2010 I/2011
Kauppa yhteensä (100%) 9,0 10,3 12,7 8,8 12,4
Autokauppa (13,2%) 25,7 23,8 27,8 18,7 31,3
Tukkukauppa (56,2%) 8,7 11,1 14,2 9,5 12,2
Vähittäiskauppa (30,6%) 3,5 4,4 5,3 4,0 5,1
- päivittäistavarakauppa (10,8%) 2,7 5,3 6,2 4,5 5,7
- tavaratalokauppa (5,2%) -1,7 5,8 0,8 0,2 0,3
- Vuosimuutoksessa verrataan ajanjakson liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon
- Suluissa oleva luku kuvaa osuutta kaupan liikevaihdosta vuonna 2009

Tarkasteltaessa myynnissä tapahtuneita muutoksia, joista on hintavaikutus poistettu, vähittäiskaupan myynti on ylittämässä finanssikriisiä edeltävän myynnin määrän. Tukkukaupassa kasvu on ollut vaisumpaa ja myynti oli vielä alkuvuonna noin 10 prosenttia pienempi kuin huippuvuonna 2008. Tammi-maaliskuun kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi yli kolmeen prosenttiin kun edellisvuoden keskimääräinen inflaatio oli hieman yli prosentin. Kuluttajahintoja nosti alkuvuonna eniten polttonesteiden, elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien, sähkön sekä osakehuoneistojen ja kiinteistöjen kallistuminen. Viime vuoden alussa Suomen inflaatio oli matalampi kuin EU-maissa keskimäärin, mutta viimeisestä neljänneksestä lähtien hintojen nousu on ollut voimakkaampaa Suomessa kuin muissa EU-maissa keskimäärin.

Viime vuonna kasvuun kääntynyt autokauppa on jatkanut poikkeuksellisen voimakasta kasvua ja koko autokaupan myynti on kasvanut vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana yli 30 prosenttia vuotta aiemmasta. Erityisen voimakasta kasvu on ollut autojen tukkukaupassa, missä näkyy myös läpivienti naapurimaihin. Autoalan tietopalveluita tuottavan Grey-Hen Oy:n tilastojen mukaan myynnin suhde varastoon laski selvästi viime vuodesta, mutta oli edelleen jonkin verran korkeammalla kuin 5 viime vuoden aikana keskimäärin. Vaihtoautovarasto on edelleen keskimääräistä matalammalla tasolla.

Teollisuuden piristyminen on heijastunut suoraan tukkukaupan kehitykseen. Tukkukaupassa liikevaihdon kasvu jatkui alkuvuonna reilun kymmenen prosentin kasvuvauhtia. Huomattava osa tukkukaupan liikevaihdosta sisältää teollisuudessa tarvittavien tuotantopanosten, esimerkiksi polttoaineiden ja laitteiden välitystä.

Myös vähittäiskauppa on toipunut vuoden 2009 taantumasta ja myynti kiihtyi koko viime vuoden ja kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myynti on jatkunut samaa tahtia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä koko vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi viisi prosenttia vuoden takaisesta. Kovimpiin kasvulukuihin ylsi televiestintälaitteiden ja rautakauppatavaroiden myynnit. Vastaavasti kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran myynti supistui eniten verrattaessa liikevaihtoa edellisvuoden vastaavaan neljännekseen.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys tammi-maaliskuussa 2011

 

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu jatkui vuoden alussa myös Euroopan Unionin alueella. Ranskassa liikevaihto kasvoi jopa nopeammin kuin Euroopan Unionissa keskimäärin verrattuna edelliseen neljännekseen. Suomessa vähittäiskauppa kasvoi eurooppalaista keskitasoa, mutta Saksan vähittäiskaupan myynti oli vaisumpaa kuin Euroopassa keskimäärin. Vähittäiskaupan liikevaihto on ollut vuodesta 2006 alkaen suotuisampaa Suomessa ja vaisumpaa Saksassa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin.

Kuvio 3. Vähittäiskaupan liikevaihdon1) kehitys neljänneksittäin eri maissa (TOL 2008)

1) Kuvion 3 sarjat ovat kausitasoitettuja ja muutokset kuvaavat kunkin vuosineljänneksen muutosta verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.6.2011