Kaupan toimialakatsaus II/2011

  1. Kaupan suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu hiipui vuoden toisella neljänneksellä
  3. Kaupan alan palkkasumma kasvoi vauhdikkaasti vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan alan palkkasumma kasvoi vauhdikkaasti vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Palkkasumma eli työntekijöiden yhteenlaskettu bruttopalkka kasvoi vauhdikkaasti alkuvuonna. Koko talouden palkkasumma kasvoi tammi-kesäkuussa reilu viisi prosenttia ja kaupan alan palkkasumma kasvoi samaan aikaan kuusi prosenttia. Palkkasumma on kasvanut vahvasti kaikilla kaupan päätoimialoilla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla palkkasumma kasvoi eniten autokaupassa, missä kasvua oli lähes yhdeksän prosenttia. Tukkukaupassa palkkasumma kasvoi vajaa seitsemän ja vähittäiskaupassa viisi prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kaupan alan työllisten määrä nousi reilut kaksi prosenttia vuoden toisella neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Työllisten määrän nousu heijastui myös alan työllisten tekemiin työtunteihin, jotka kohosivat myös yli kaksi prosenttia.

Palkansaajien nimellisansiot nousivat kaupan toimialalla vuoden 2011 toisella neljänneksellä 4,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko talouden reaaliansiot laskivat 0,3 prosenttia edellisvuodesta, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

Kuvio 4. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin (TOL 2008)

Autokaupassa ja vähittäiskaupassa työllisten määrä oli vuoden toisella neljänneksellä lähes kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samoin tukkukaupan työllisen määrä kasvoi noin kaksi prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Koko toimialan tehdyt työtunnit lisääntyivät huhti-kesäkuussa 2,5 prosenttia vuoden takaisesta. Tukkukaupassa myös tehdyt työtunnit lisääntyivät merkittävästi.

 

Kuvio 5. Kaupan työllisten määrän kehitys kaupan eri aloilla (TOL 2008)

Seuraava vuoden 2011 toista neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 22.12.2011.

 

Lähdeluettelo
Kuviot
Kuvio 1. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 2. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 3. Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi

Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Työvoimatutkimus, Ansiotasoindeksi
Kuvio 5. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Taulukot
Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Luottamusindikaattorit, Suhdannebarometri
Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Palkkasummakuvaajat, Kuluttajabarometri, Kuluttajahintaindeksi, Työvoimatutkimus, Neljännesvuositilinpito

 

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.9.2011