Palvelualojen toimialakatsaus II/2011

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Palvelualat vakaassa kasvussa
  3. Työllisten määrän kasvu lähes pysähtyi
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työllisten määrän kasvu lähes pysähtyi

Palvelualoilla toimivien yritysten maksama palkkasumma jatkoi hyvässä kasvussa vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Palkkasumma kasvoi toisella vuosineljänneksellä lähes 7 prosenttia vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta. Palkkasumma lähti kasvuun viime vuoden loppupuolella ja on voimistunut selvästi koko kuluvan vuoden. Voimakkainta kasvua mitattiin hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa, lähes 13 prosenttia. Hitainta kehitys on ollut muun palvelutoiminnan yrityksissä. Muun palvelutoiminnan toimialalle kuuluvat yritykset toimivat mm. järjestötoiminnassa, tietokoneiden korjauksessa ja -huoltopalveluissa sekä pesula- ja kampaamopalveluissa.

Palvelualojen työllisyystilanne on pysynyt jokseenkin vakaana. Viime vuonna alkanut työllisten määrän kasvu kuitenkin lähes pysähtyi tämän vuoden toisella neljänneksellä. Tähän on vaikuttanut etenkin palvelualojen suurimman toimialaryhmän, kuljetuksen ja varastoinnin heikko työllisyystilanne. Alan työllisten määrä on ollut laskussa viime vuoden lopulta lähtien. Myönteistä työllisyyskehitystä palvelualoilla on ylläpitänyt ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yritykset, joissa oli selvässä kasvussa toisen vuosineljänneksen aikana. Palvelualojen palkansaajien ansiot olivat edelleen kasvussa toisella vuosineljänneksellä. Ansioiden nousu on kuitenkin selvästi vaisumpaa kuin mihin palvelualoilla on pitkällä aikavälillä totuttu.

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla maksettu palkkasumma oli vakaassa kasvussa vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma kohosi 5 prosentin luokkaa. Nopeimmin kasvoi varastoinnin ja liikennettä palveleva toiminnan palkkasumma, kun taas hitainta kehitys oli vesiliikenteessä. Alan työllisyystilanne heikkeni toisen vuosineljänneksen aikana, työllisten määrän ollessa reilut 6 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajankohtaa heikompi. Vastaavasti kuljetuksen ja varastoinnin ansiot ovat olleet hienoisessa kasvussa kuluvan vuoden alkupuolella.

Informaation ja viestinnän palkkasumman kasvu nopeutui lähes 6 prosenttiin vuoden toisella neljänneksellä. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannossa sekä äänitteiden ja musiikin kustantamisessa. Lähes yhtä vahvaa kehitys oli ohjelmistoalalla. Heikointa kehitys oli radio- ja televisiotoiminnassa, jossa nousua vuoden takaisesta oli vajaat 2 prosenttia. Pitkään laskussa olleen televiestinnän palkkasumma kääntyi kasvuun vuoden toisella neljänneksellä. Sekä palkansaajien ansiot että työllisyystilanne informaation ja viestinnän yrityksissä pysyivät vakaina tuoreimmalla vuosineljänneksellä.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan palkkasumman kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa lähes 8 prosenttiin. Kasvu on nopeutunut vuoden alusta toimialaluokan sisällä kaikilla alatoimialoilla. Voimakkaimmin kasvoivat muut liike-elämän palvelut sekä lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut. Vähäisintä palkkasumman kasvu oli mainostoiminnassa ja markkinatutkimuksessa. Työllisyystilanne ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksissä koheni selvästi vuoden toisella neljänneksellä, palkansaajien ansioiden pysyessä hienoisessa kasvussa.

Hallinto- ja tukipalveluiden palkkasumman kasvu jatkui vahvana kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Alalla maksetut bruttopalkat kohosivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden lähes 13 prosenttia. Jyrkintä kehitys oli työllistämistoiminnassa, jossa lisäystä vuoden takaisesta oli runsaat 26 prosenttia. Hitainta kasvu oli matkatoimistojen sekä matkanjärjestäjien toimialalla. Työllisyystilanne heikkeni hallinto- ja tukipalveluissa, palkansaajien ansioiden pysyessä vakaassa kasvussa.

Kuvio 4. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Seuraava vuoden 2011 kolmatta neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 22.12.2011.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.9.2011