Verkkovastaamisen prime time

  1. Viestintäteknologia muuttaa merkittävästi tutkimusten tekemistä
  2. Paradatalla eli kontaktitiedoilla on suuri merkitys tiedon laadun arvioinnissa
  3. Keskiviikko kello 18 on verkkovastaamisen prime time
  4. Kesällä vastaaminen painottuu aamuun ja iltaan
  5. Vastausaktiivisuus vaihtelee vastaajan taustan mukaan
  6. Vastaamisen ajoittuminen ja ajallinen pysyvyys

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Paradatalla eli kontaktitiedoilla on suuri merkitys tiedon laadun arvioinnissa

Surveyn aineistonkeruun yhteydessä kertyvää prosessi- tai kontaktitietoja kutsutaan paradataksi (Laaksonen 2010, sanastoliite). Aineistoon liitetään kirjautumis- ja vastaamistietoja, kuten kyselyn tai haastattelun kesto ja ajankohta. Lisäksi tiedot, kuten otokseen valitun henkilön tavoittamisyritysten lukumäärä, merkitään osaksi paradataa.

 Näillä tiedoilla on suuri merkitys tiedon laadun arvioinnissa ja tulevien kyselyjen ja haastattelujen suunnittelussa. On jopa esitetty, että vastaajille tulisi kertoa, että paradataa kerätään vastaamisen yhteydessä (Couper—Singer 2009). Seuraavaksi tarkastelen yhdeksän aineiston paradatan avulla kansalaisten tapaa vastata internetissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.12.2011

Jaa