Verkkovastaamisen prime time

  1. Viestintäteknologia muuttaa merkittävästi tutkimusten tekemistä
  2. Paradatalla eli kontaktitiedoilla on suuri merkitys tiedon laadun arvioinnissa
  3. Keskiviikko kello 18 on verkkovastaamisen prime time
  4. Kesällä vastaaminen painottuu aamuun ja iltaan
  5. Vastausaktiivisuus vaihtelee vastaajan taustan mukaan
  6. Vastaamisen ajoittuminen ja ajallinen pysyvyys

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Keskiviikko kello 18 on verkkovastaamisen prime time

Aineiston perusteella keskipäivä erottuu miesten verkkovastaamisen aktiivisempana aikana kuin keskipäivän ja iltapäivän välinen aika (kuvio 1). Naisten vastausaktiivisuus lisääntyy tasaisemmin kohti iltapäivää ja iltaa muutamaa aikaa (klo 16–17 ja 19–20) lukuun ottamatta, jolloin jokin muu aktiviteetti "vie aikaa" verkkovastaamiselta. Naisilla klo 18–19 ja miehillä klo 19–20 ovat aktiivisinta lomakkeiden täyttämisen aikaa. Miehet viihtyvät ilta-aikana naisia paremmin internetin ääressä kun kyse on kyselyihin vastaamisesta. Naisilla korostuu aika ennen kello 18 ja miehillä sen jälkeinen aika myöhäisiltaan asti.

Kuvio 1. Internetkyselyyn vastaamisen kellonaika sukupuolen mukaan.

Lähde: Kooste 9 kyselystä, n=6 796.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.12.2011