Tietojenkäsittelypalvelut nousivat informaatioalan veturiksi

  1. Informaatiopalvelut ovat linkittyneitä
  2. Neljän klusterin arvonlisäyksen kehitys 1995–2010
  3. Kolme neljästä klusterista jo kypsiä
  4. Tietojenkäsittelyn kansantaloudellinen rooli kasvanut
  5. Luokitusongelmat vaikeuttavat analyysiä
  6. Infopalvelut kasvaneet tavaroita voimakkaammin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Luokitusongelmat vaikeuttavat analyysiä

Tilastoilla on luokitusongelmien takia entistäkin hankalampaa suoraan analysoida tarkasti tietoyhteiskunnan kehitystä. Erityisen kiinnostava tarkastelu sähköisen ja paperisen median välisestä kehityskulusta ei onnistu kansantalouden tilinpidon luokituksilla. Kaikissa kuvioiden 1–4 laskelmissa on otettava huomioon seuraavat käsitteelliset uuteen TOL 2008 -toimialaluokitukseen liittyvät ongelmat:

  • Viime aikoina julkisuuteen nousseet pelituotannon yritykset sisältyvät pääosin tietojenkäsittelypalvelun, erityisesti ohjelmointitoimialan tietoihin mutta myös hyvin pieneltä osin kustannusalan tietoihin.
  • Kustannusklusterin luvut sisältävät myös muuta, ennen kaikkea ohjelmistojen – pääosin valmisohjelmistojen kuten virustorjuntapakettien – kustantamista. Kustannusklusterin viime aikojen kasvu johtuu lähes täysin valmisohjelmistojen kustantamisesta. Niiden osuus on yli kymmenesosa koko klusterista. Sisällöllisesti niiden teko on lähempänä ohjelmointia ja tietojen käsittelypalveluja kuin perinteistä kustantamista.
  • Kaapelitelevisiotoiminnan luvut eivät sisälly televisioyhtiöiden vaan televiestinnän yritysten lukuihin. Internet-aikakaudella yhä suurempi osa em. alojen palvelutoiminnoista integroituu tavalla tai toisella toisiinsa.
  • Myös animaatiossa, 3D:ssä ja jälkituotannossa ohjelmistojen soveltamisella on suorastaan ratkaiseva rooli.

__________________

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 1.11.2011

Jaa