Yrittäjäkotitalouksien tulot ja pienituloisuus

  1. Yksinyrittäjyys on tavallisin yrittäjyyden muoto
  2. Mikä on yrittäjäkotitalous?
  3. Yrittäjäkotitaloudet ovat keskivertotalouksia suurempia
  4. Tulokehitys suotuisinta työnantajayrittäjien talouksissa
  5. Yrittäjien asema tulojakaumalla
  6. Pienituloisuus yleisintä yksinyrittäjätalouksissa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Mikä on yrittäjäkotitalous?

Kotitalouksien sosioekonomisen aseman määrittely pohjautuu kotitalouden yksittäisten jäsenten aseman määrittelyyn. Yrittäjän määrittelemisessä otetaan huomioon muun muassa henkilön tulot, yrityksen omistus ja ammatti. Yrittäjä on henkilö, joka on sijoittanut varojaan yritystoimintaan ja työskentelee aktiivisesti yrityksen hyväksi joko tekemällä töitä yrityksessä, johtamalla toimintaa tai osallistumalla hallintoon. Yrittäjä myös omistaa jonkin osan yrityksestään. Yrittäjällä on velvollisuus ottaa yrittäjien eläkelain mukainen eläkevakuutus.

Niin sanotun viitehenkilön sosioekonominen asema määrittelee koko talouden sosioekonomisen aseman. Viitehenkilö on se talouden jäsen, jonka henkilökohtaiset tulot ovat suurimmat. Jos kotitaloudessa on työssäkäyviä jäseniä, yrittäjästä tulee viitehenkilö, jos hänen tulonsa ovat suurimmat.

Yrittäjänä toimivista henkilöistä noin 60 prosenttia on samalla kotitaloutensa viitehenkilöitä tulonjakotutkimuksen aineistossa. 37 prosenttia yrittäjähenkilöistä on viitehenkilöiden puolisoita ja muutama prosentti muita perheenjäseniä. Yrittäjänä toimivista henkilöistä suuri osa kuuluu kuitenkin yrittäjäkotitalouteen. Sekä maatalousyrittäjistä että työnantajayrittäjistä kuuluu yrittäjäkotitalouksiin noin 85 prosenttia ja pientyöntantajayrittäjistä 78 prosenttia. Yksinyrittäjien keskuudessa osuus on pienempi, noin 58 prosenttia. Yrittäjähenkilön kuuluminen muuhun kuin yrittäjäkotitalouteen johtuu useimmiten siitä, että yrittäjäjäsenen tulot ovat selvästi pienemmät kuin kotitalouden muiden tulonsaajien eikä taloudessa ole muita yrittäjiä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012

Jaa