Suuret ikäluokat eläkeiässä

  1. Suuret ikäluokat ovat pienentyneet
  2. Suuret ikäluokat lähtivät kotiseudultaan koulutuksen ja työn perään
  3. Suurista ikäluokista suurin osa on eläkkeellä
  4. Koulutus pitää työelämässä mukana pidempään
  5. Suuret ikäluokat työskentelevät pidempään kuin edellinen sukupolvi
  6. Suuret ikäluokat ovat viivästyttäneet eläkepommia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suurista ikäluokista suurin osa on eläkkeellä

Vuoden 2010 lopussa, jolloin suuret ikäluokat olivat 61–65-vuotiaita, heistä oli työelämässä enää vajaa kolmannes eli 120 000 (kuvio 5). Suurten ikäluokkien osuus kaikista työllisistä oli vain 5 prosenttia, kun kymmenen vuotta aiemmin osuus oli vielä 14 prosenttia. Lähes 200 000 suurten ikäluokkien edustajaa on jättänyt työelämän kymmenessä vuodessa.

Kuvio 5. Vuosina 1945–1949 syntyneiden toiminta vuonna 2010. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Työssäkäyntitilasto, 2010 ennakko.

Sukupuolten väliset erot työelämään osallistumisessa ovat suuriin ikäluokkiin kuuluvilla olleet koko työuran aikana pienet. Näin on myös työuran loppuvaiheessa: miehistä 30 prosenttia ja naisista 31 prosenttia kävi edelleen työssä. Vuoden 2010 lopussa työttömänä oli vain muutama prosentti, miehistä hieman useampi (5 prosenttia) kuin naisista (4 prosenttia).

Eläkkeelle suurista ikäluokista oli siirtynyt vuoden 2010 loppuun mennessä jo yli 60 prosenttia. Työssä käyminen on vähentynyt nopeasti iän mukana. Vuonna 1945 syntyneistä enää sitkeimmät olivat työssä. Heistä 65-vuotiaana työskenteli enää yksi kymmenestä – yhdeksän kymmenestä oli siirtynyt eläkkeelle. Suurten ikäluokkien nuoremmistakin jäsenistä eli vuonna 1949 syntyneistä oli lähes 40 prosenttia työttömyys- tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Jatkossa eläkeläisten määrää kasvattavatkin 1950- ja 1960-lukujen ikäluokat, joista työvoimaan kuuluvien osuus on vielä keskimäärin 80 prosenttia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012

Jaa