Pienituloisuus on pitkittynyt Suomessa 2000-luvulla

  1. Pitkittynyt pienituloisuus on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä
  2. Yhä useampi suomalainen on pitempään pienituloinen
  3. Sekä nuorten että ikääntyneiden pienituloisuus on syventynyt
  4. Pienituloisuus kasvava ongelma viisikymmentä vuotta täyttäneiden työikäisten keskuudessa?
  5. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pienituloisuus kasvava ongelma viisikymmentä vuotta täyttäneiden työikäisten keskuudessa?

Tässä artikkelissa on ilmennyt, että pienituloisuus on ollut yleistä etenkin nuorten ja ikääntyneiden eläkeläisten keskuudessa. Nuorten pienituloisuus ei ainakaan toistaiseksi ole ollut yhteiskuntapoliittisesti suuri ongelma, koska opintojen päätyttyä opiskelijat ovat ennemmin tai myöhemmin siirtyneet ansiotöihin ja pois pienituloisten joukoista. Jatkossakin kouluttautuneet ja tutkinnon suorittaneet nuoret löytävät todennäköisesti lähes entiseen tapaan paikkansa työelämässä, eikä pienituloisuus tule olemaan heidän ongelmansa. Yhteiskuntapoliittiseksi haasteeksi jää syrjäytyneisyyskierteeseen joutuneista nuorista huolehtiminen. Koulutusta vaille jäänyt nuori jää usein pysyvästi pienituloiseksi.

Tulevaisuuden pienituloisten ongelmaryhmäksi on muodostumassa 50 vuotta ylittäneiden työikäisten ryhmä. Pitkittynyt ja alati heikentyvä työmarkkinatilanne on jo aiheuttanut ongelmia keski-iän ylittäneille. Pitkittynyt pienituloisuus on ollut jo viime vuosina etenkin 50−60-vuotiaiden keskuudessa lievässä kasvussa (Kuvio 9).

Yli viisikymppisten työikäisten työmarkkina-aseman vahvistaminen tulee olemaan tulevaisuudessa yhteiskuntapoliittinen haaste, sillä vaikka varttuneemmilla työikäisiltä työhaluja ja työkykyjä sekä töihin sitoutumista löytyy yllin kyllin, työantajilta näyttää puuttuvan näinä taloudellisesti heikkoina aikoina haluja heitä työllistää. Ja ilman töitä ja niistä saatavia ansioita ihminen löytää itsensä työttömyystilastojen lisäksi pienituloisuustilastoista.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013