Julkaistu: 26.2.2014

Moni eläkeläinen tekee ansiotyötä − vielä useampi haluaisi

  1. Työnteon lopettaminen eläkeiän alarajalla on yleistä
  2. Työttömyys ja terveysongelmat vähentävät työnteon mahdollisuuksia
  3. Työajan lyhentäminen parantaa työssä jaksamista
  4. Moni iäkäs työllinen haluaa jatkaa töissä
  5. Huomattava osa eläkkeellä työskentelevistä on yrittäjiä
  6. Eläkkeellä työskennellään yleensä osa-aikaisesti
  7. Iäkkäiden työllisyysaste nousee
  8. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työttömyys ja terveysongelmat vähentävät työnteon mahdollisuuksia

Työnsä lopettaneista 50–69-vuotiaista reilu kolmannes sanoo jääneensä töistä pois, koska saavutti eläkeiän. Terveydellisistä syistä työstä pois on jäänyt 30 prosenttia. 16 prosenttia sanoi menettäneensä työpaikan, eikä uutta työtä ole löytynyt. Muut syyt töistä pois jäämiseen saivat selvästi alle kymmenen prosentin maininnan. Kolmisen prosenttia lopetti työnteon eläkkeelle siirtymisen yläikärajalla. (Kuvio 1.) Nämä luvut pohjautuvat tutkimuksen kysymykseen, jossa tiedusteltiin pääasiallista syytä töistä pois jäämiseen.

Kuvio 1. Työmarkkinoilta poisjäämisen syy vuonna 2010 oman ilmoituksen mukaan, 50–69-vuotiaat. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Työvoimatutkimus, työstä eläkkeelle -lisätutkimus 2012.

Eläketilastojen mukaan kaksi kolmasosaa eläkkeelle jääneistä siirtyi töistä vanhuuseläkkeelle vuonna 2011. Osuus on noussut selvästi viime vuosina (Nivalainen 2013). Ero eläketilastojen ja käsillä olevan eläketutkimuksen luvuissa johtuu siitä, että tässä tutkimuksessa työstä poisjäämisen syyksi saattoi valita jonkin muun kuin eläkkeelle siirtymisen, vaikka henkilö olisi eläköitynyt suoraan töistä. Lisäksi on huomattava, että syyn selvittäminen kohdistuu tässä vain työelämän lopettaneisiin, ei niihin, jotka yhä työskentelevät eläkkeellä ollessaan.

Työttömyys ja terveysongelmat vievät tämän tutkimuksen mukaan työmahdollisuudet suurelta osalta eläkeikää lähestyviä. Työelämän ulkopuolelle jääneistä 50–69-vuotiaista yli 160 000 olisi ollut halukas jatkamaan työn tekoa. Lukumäärä vastaa noin 36 prosentin osuutta ikäryhmästä. Työttömyys ja terveysongelmat työelämästä poisjäännin syynä korostuvat jonkin verran enemmän miehillä kuin naisilla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.2.2014