Julkaistu: 26.2.2014

Moni eläkeläinen tekee ansiotyötä − vielä useampi haluaisi

  1. Työnteon lopettaminen eläkeiän alarajalla on yleistä
  2. Työttömyys ja terveysongelmat vähentävät työnteon mahdollisuuksia
  3. Työajan lyhentäminen parantaa työssä jaksamista
  4. Moni iäkäs työllinen haluaa jatkaa töissä
  5. Huomattava osa eläkkeellä työskentelevistä on yrittäjiä
  6. Eläkkeellä työskennellään yleensä osa-aikaisesti
  7. Iäkkäiden työllisyysaste nousee
  8. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työajan lyhentäminen parantaa työssä jaksamista

Työajan vapaaehtoinen lyhentäminen on mahdollista osa-aikaeläkkeen avulla 60- tai 61-vuotiaasta alkaen syntymävuodesta riippuen. Aiempien tutkimuksien mukaan suuri enemmistö osa-aikaeläkkeellä olevista mieltää itsensä työssäkäyviksi, ei eläkeläisiksi, ja uskoo jaksavansa tehdä työtä vanhuuseläkkeelle asti (Takala 2008).

Suomessa on ollut viime vuosina keskimäärin vähän alle 30 000 osa-aikaeläkeläistä (Eläketurvakeskus 2012). Heistä suurin osa on iältään 60–64-vuotiaita. Työvoimatutkimuksen lisätutkimus osoitti, että tämän ikäisistä osa-aikaeläkkeen lisäksi joka kymmenes on vähentänyt työaikaansa muulla tavoin jaksaakseen työelämässä pidempään, esimerkiksi vähentämällä ylityön tai ylimääräisen työn tekemistä tai ottamalla lomarahan vapaaksi. Myös 55–59-vuotiaista kymmenen prosenttia on lyhentänyt työaikaansa jollain tavoin. Naiset ovat olleet miehiä hiukan innokkaampia lyhentämään työaikaansa jaksamisen vuoksi, sukupuolten välinen ero on kolmen prosenttiyksikön luokkaa.

Keinot ja mahdollisuudet työajan lyhentämiseen eivät ole samanlaisia kaikilla palkansaajilla. 55–69-vuotiaista valtion ja kunnan työntekijöistä reilut 20 prosenttia lukeutui työajan lyhentäjiksi työssä jaksamisen näkökulmasta. Yksityisellä sektorilla vastaava osuus oli selvästi pienempi, noin 16 prosenttia. Ikääntyneistä yrittäjistä jopa 25 prosenttia on lyhentänyt työaikaansa. Toisaalta yrittäjät tekevät keskimäärin pidempää työviikkoa kuin palkansaajat.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.2.2014