Julkaistu: 26.2.2014

Moni eläkeläinen tekee ansiotyötä − vielä useampi haluaisi

  1. Työnteon lopettaminen eläkeiän alarajalla on yleistä
  2. Työttömyys ja terveysongelmat vähentävät työnteon mahdollisuuksia
  3. Työajan lyhentäminen parantaa työssä jaksamista
  4. Moni iäkäs työllinen haluaa jatkaa töissä
  5. Huomattava osa eläkkeellä työskentelevistä on yrittäjiä
  6. Eläkkeellä työskennellään yleensä osa-aikaisesti
  7. Iäkkäiden työllisyysaste nousee
  8. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Iäkkäiden työllisyysaste nousee

Eläkkeelle siirtyminen ei merkitse kaikille kokoaikaista "oloneuvoksena" olemista. Eläketurvakeskuksen mukaan eläkkeellä työskentely on lisääntynyt vuodesta 2007 lähtien (Eläketurvakeskus 2013). Työvoimatutkimuksen työllisyysluvut osoittavat, että iäkkäiden työllisyysaste on noussut jo pitkään (Tilastokeskus 2012a).

Rekisteritietojen ja työvoimatutkimuksen perustulosten täydentämiseksi vuoden 2012 eläkkeelle siirtymistä käsittelevä lisätutkimus keskittyi muutamaan aiheeseen kuten vastaajien aikomuksiin työskennellä eläkkeellä sekä työnteon jatkamisen motiiveihin. Moni oli kiinnostunut työskentelemään vielä eläkkeelläkin joko taloudellisista tai muista syistä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.2.2014