Julkaistu: 26.2.2014

Moni eläkeläinen tekee ansiotyötä − vielä useampi haluaisi

  1. Työnteon lopettaminen eläkeiän alarajalla on yleistä
  2. Työttömyys ja terveysongelmat vähentävät työnteon mahdollisuuksia
  3. Työajan lyhentäminen parantaa työssä jaksamista
  4. Moni iäkäs työllinen haluaa jatkaa töissä
  5. Huomattava osa eläkkeellä työskentelevistä on yrittäjiä
  6. Eläkkeellä työskennellään yleensä osa-aikaisesti
  7. Iäkkäiden työllisyysaste nousee
  8. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet:

Eläketurvakeskus 2012. Tilasto Suomen eläkkeensaajista. Eläketurvakeskus - Kansaneläkelaitos.

Eläketurvakeskus 2013. Eläkkeellä ja työssä: tilastoraportti eläkeläisten työnteosta vuosina 2007−2011. Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 05/2013. Eläketurvakeskus.

Nivalainen, Satu 2013. Työstä vanhuuseläkkeelle siirtyminen ja sen taustatekijät 2000-luvulla: rekisteripohjainen tarkastelu. Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2013. Eläketurvakeskus.

Palomäki, Liisa-Maria & Tuominen, Eila 2010. Työssä käyvät eläkeläiset - erot muihin työssä käyviin ja eläkkeellä oleviin. Eläketurvakeskuksen keskustelunaloitteita 2010:4. Eläketurvakeskus.

Takala, Mervi 2008. Johdanto. Teoksessa: Mervi Takala & Marjukka Hietaniemi toim.) Osa-aikaeläke ja eläkeuudistuksen tavoitteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2008:2.

Tenhunen, Sanna 2012. Varautuminen eläkeaikaan − vapaaehtoisen säästämisen laajuus. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2012.

Tilastokeskus 2012a. Työllisyyden kasvu hidastui vuonna 2012. Työvoimatutkimus. Työllisyys ja työttömyys 2012, 1. Helsinki: Tilastokeskus.
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_kat_001_fi.html.

Tilastokeskus 2012b. Vastentahtoisesti määräaikaisten palkansaajien määrä kasvoi vuonna 2012. Työvoimatutkimus. Työllisyys ja työttömyys 2012, 4. Helsinki: Tilastokeskus. http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_kat_004_fi.html.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.2.2014