Julkaistu: 29.9.2014

Työmatkatapaturmat ovat etenkin iäkkäiden naisten ongelma

  1. Sukupuoli ja ikä vaikuttavat tapaturmiin
  2. Sääolot vaikuttavat työmatkatapaturmien määrään
  3. Etätyö on yksi keino vähentää työmatkatapaturmia
  4. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Etätyö on yksi keino vähentää työmatkatapaturmia

Tilastokeskuksen Ajankäyttötutkimuksen 2009 mukaan työllisillä miehillä kului työmatkaan keskimäärin 25 minuuttia vuorokaudessa ja naisilla minuutti vähemmän. Vuoteen 1999 verrattuna on miesten työmatka keskimäärin lyhentynyt neljä minuuttia ja naisten kaksi. (Tilastokeskus 2011). Henkilöliikennetutkimuksen 2010−2011 mukaan työ- ja työasiamatkojen määrät ovat hiukan laskeneet, mutta samalla työmatkat ovat keskimäärin entistä pidempiä.

Vuonna 2010 teitä pitkin mitattujen työmatkojen mediaanipituus oli miehillä 8,2 kilometriä (keskiarvo 17,9 km) ja naisilla 6,7 kilometriä (keskiarvo 14 km). Miehet tekivät siten enemmän pitkiä työmatkoja kuin naiset. Mediaanipituuksia vertailemalla voidaan todeta, että miehen työmatkakilometri oli naisen 820 metriä (Huhta & Pyykkönen 2013).

Työvoiman keskittyminen suuriin kaupunkeihin ja niiden lähialueille sekä työn luonteen muuttuminen voivat tulevaisuudessa vaikuttaa työmatkojen pituuteen ja ehkä myös työmatkatapaturmien määrään. Esimerkiksi etätyön lisääminen voi vähentää työmatkailua ja siten myös työmatkatapaturmia. Henkilöliikennetutkimuksen 2010−2011 mukaan etätyötä tekee keskimäärin runsaat sata tuhatta henkeä päivässä. Etätyötä tekevien työmatkat ovat keskimääräistä pitempiä. Kokopäiväisenä etätyö vähentää liikkumista, mutta nykyisin ainoastaan 25 000 henkeä päivässä tekee etätyötä kokopäiväisesti.

Etätyö on yleistynyt varsin hitaasti: vuonna 1990 etätyöntekijöiden osuus palkansaajista oli 10 prosenttia ja 13 prosenttia vuonna 2008 (Lehto & Sutela 2008). Etätyön yleistyminen ja sen mahdollisuudet ovat paljolti riippuvaisia työnantajien halusta edistää etätyötä.

Vuonna 2011 useampi kuin yhdeksän kymmenestä 55−64-vuotiaiden naisten työmatkatapaturmasta tapahtui jalan (73,5 %) tai polkupyörällä (19,7 %) kulkiessa. Samana vuonna TVL:n aktuaariosaston erillisselvityksen mukaan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksettiin työmatkatapaturmien korvauksia n. 80 miljoonaa euroa. Etätyön lisääminen esimerkiksi viidellä prosentilla, 1−2 päivällä kuukaudessa, varsinkin liukkaimpien kuukausien aikana, saattaisi vähentää samassa suhteessa iäkkäimpien palkansaajien työmatkatapaturmia ja näin myös työmatkatapaturmakorvauksiin kuluvaa rahaa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.9.2014