Julkaistu: 29.9.2014

Työmatkatapaturmat ovat etenkin iäkkäiden naisten ongelma

  1. Sukupuoli ja ikä vaikuttavat tapaturmiin
  2. Sääolot vaikuttavat työmatkatapaturmien määrään
  3. Etätyö on yksi keino vähentää työmatkatapaturmia
  4. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet

Huhta, Jaana & Pyykkönen, Topias 2013. Linnuntieltä oikeille teille. Hyvinvointikatsaus 4/2013.

Lehto, Anna-Maija & Sutela, Hanna 2008. Työolojen kolme vuosikymmentä. Työolotutkimusten tuloksia 1977−2008. Helsinki: Tilastokeskus.

Liikennevirasto 2012. Henkilöliikennetutkimus 2010−2011. Suomalaisten liikkuminen. Helsinki: Liikennevirasto. http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lr_2012_henkiloliikennetutkimus_web.pdf.

Tilastokeskus 2011. Ajankäyttötutkimus 2009. Muutokset 1979−2009. http://www.stat.fi/til/akay/2009/02/akay_2009_02_2011-02-17_kat_002_fi.html.

Tilastokeskus. Työtapaturmat. http://tilastokeskus.fi/til/ttap/index.html.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.9.2014