Tilläggsuppgifter

Rådgivning och information
E-post: info@stat.fi

Internetredaktionen
E-post: internet-toimitus@stat.fi