Tilastokeskus

Oppilaitokset, kuinka monta ja missä?

22.4.2014
Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteri sisältää kaikkien oppilaitosten osoitteet ja muut tiedot. Tietoja voi hakea esimerkiksi oppilaitostyypin, oppilasmäärän, oppilaitosten sijainnin tai opetuskielen mukaan. >>>

Koulut haastetaan kansainväliseen tilastoposterikilpailuun

14.4.2014
Suomalaiset koulut haastetaan mukaan kansainväliseen tilastokilpailuun. Kilpailun tavoitteena on parantaa nuorten valmiuksia kuvata omaa ympäristöään tilastollisin keinoin. >>>

Palkkaliukumat säätävät kilpailukykyä

11.4.2014
Palkat reagoivat suhdanteisiin luultua herkemmin. Liukumat vaikuttavat lähes yhtä paljon ansioiden kehitykseen kuin sopimuskorotukset, kirjoittaa ETLAn tutkimusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston professori Mika Maliranta Tieto&trendit-lehden artikkelissa. >>>

Katsaus suhdanteiden kehitykseen

10.4.2014
Tilastokatsaus tarjoaa kattavasti aikasarjatietoa keskeisiltä talouden ja yhteiskunnan kehitystä kuvaavilta aihealueilta suhdanteiden ja kehityksen seurantaan. Julkaisussa on lisäksi indeksejä, trendejä ja kausitasoitettuja tilastosarjoja sekä kansainvälistä vertailutietoa. >>>

Pääsiäisaiheisia tilastoja >>>

Työuran jatkaminen yhä useamman tavoitteena >>>

Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta >>>

Lisää ...


Tilastokatsaus 2014