Tilastokeskus

Osallistu verkkosivujen käytettävyystestiin

15.7.2014
Tilastokeskus on uudistamassa verkkosivujaan. Kutsumme verkkopalvelujemme käyttäjiä osallistumaan käytettävyystestaukseen. >>>

kuva

Suomen bkt:n taso nousee

11.7.2014
Tutkimus- ja kehittämismenojen uusi käsittelytapa ja muut laskentamenetelmien uudistukset nostavat Suomen bruttokansantuotteen tasoa keskimäärin 4 prosenttia 2000-luvulla. Aikasarjat muuttuvat kaikissa EU-maissa. (Tieto&trendit 3–4/2014) >>>

Aikuisopiskelijoita yli 1,7 miljoonaa

7.7.2014
Aikuiskoulutukseen osallistui vuonna 2012 yli 1,7 miljoonaa henkilöä eli noin puolet 18–64-vuotiaasta väestöstä. Naisista lähes kolme viidestä, mutta miehistä harvempi kuin joka toinen osallistui aikuiskoulutukseen. >>>

Lehtiä luetaan yhä useammin verkossa

23.6.2014
Vuonna 2013 painettuja sanoma- ja aikakauslehtiä luki vähintään viikoittain 92 prosenttia suomalaisista. Lehtiä seurataan kuitenkin entistä enemmän digitaalisesti, erityisesti lehtien lukeminen älypuhelimilla ja tablettitietokoneilla on yleistynyt nopeasti. >>>

Suomen kesä tilastoina >>>

Tieliikenneonnettomuuksien paikkatiedot avoimeksi dataksi >>>

Kulttuuriin ja vapaa-aikaan käyttävät eniten rahaa keski-ikäiset >>>

Lisää ...


Kulttuuritilasto 2013