XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Företagsenkät per affärsenhet

Beskrivning av datainsamlingen

Statistikcentralen samlar årligen in uppgifter om arbetsställen från företagen för framställning av områdes- och näringsgrensstatistik. Uppgifterna används också för framställningen av nationalräkenskaper och annan ekonomisk statistik.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar i huvudsak arbetsställen inom företag med flera arbetsställen och minst 20 anställda. I vissa fall omfattar enkäten också arbetsställen som är mindre än detta.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen