XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Vems uppgifter ska anges i enkäten?

Enkäten gäller personer som var i företagets tjänst i december året innan. Om en person emellertid inte har finsk personbeteckning behöver personen inte anges.

Vilka uppgifter efterfrågas?

Uppgifter som krävs är hela personbeteckningen och yrkesbenämningen.

Hur ska jag gå tillväga, om jag inte hinner svara före utsatt tid?

Ni kan be att få förlängd svarstid av kontaktpersonen för datainsamlingen eller per e-post:  tyossakaynti@stat.fi

Ska datainsamlingen besvaras, om företaget lagt ned sin verksamhet?

Enkäten ska besvaras, om företaget har haft verksamhet i december året innan och då haft anställda i sin tjänst. Skicka i annat fall ett meddelande om att verksamheten lagts ned till e-postadressen: tyossakaynti@stat.fi

Vad anges som yrkesbenämning, om personen har flera arbetsuppgifter?

Om personen har flera uppgifter i företaget, välj den mest tidskrävande uppgiften som yrkesbenämning.

Vilken roll ska man välja då man söker koder i KATSO-tjänsten för att inloggningen till insamlingen av yrkesuppgifter ska lyckas med Katso-koder?

Vid insamlingen av yrkesuppgifter behövs rollen "Enkäter, alla".
Den ger behörighet att svara på alla Statistikcentralens enkäter där Katso-autentisering används.

Varför öppnas inte datainsamlingen?

Problemen vid inloggningen kan bero på gamla versioner av webbläsaren Explorer eller Firefox. Uppdatera webbläsaren till en nyare version. Om datainsamligen inte öppnas på Er webbläsare, försök använda en annan webbläsare. Firefox och Chrome är säkrare än Explorer i den här enkäten. Det hjälper eventuellt också att uppdatera sidan med Ctrl+F5.

Till vilken adress kan pappersblanketten skickas?

Datainsamlingen genomförs enbart elektroniskt. Förifyllda pappersblanketter används inte längre. Det är dock möjligt att skicka egna listningar på papper till adressen:

Tilastokeskus

Info: VL25K

Tunnus:5003081

00003 VASTAUSLÄHETYS

Som svarskuvert duger vilket kuvert som helst. Statistikcentralen betalar portot också då.