XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Elektronisk datainsamling

Enkäten besvaras på en elektronisk blankett med användaridentifikationerna som finns i följebrevet.

Problem att logga in?

Följebrev

  • Globala värdekedjor och flytt av verksamhetsfunktioner till utlandet 2018-2020 (pdf)