XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen -kysely on Euroopan unionin tilastoviraston hanke, joka toteutetaan samanaikaisesti useissa EU-maissa

Lainsäädäntö

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin.