XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Enkäten om globala värdekedjor och flytt av verksamhetsfunktioner till utlandet är ett projekt vid Europeiska unionens statistikbyrå, som genomförs samtidigt i flera EU-länder.

Lagstiftning

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen.