Henkilöstörahastot

Tiedonkeruun kuvaus

Henkilöstörahastojen tiedonkeruussa kysytään rahastojen tuloslaskelma, tase ja vuosikertomus. (Tilastokeskus on lopettanut henkilöstörahastotilaston laadinnan ja julkaisemisen vuoden 2009 lopusta alkaen.) Tiedot kysytään vuosittain ja niiden palautusviive on 6 kuukautta. Tiedot toimitetaan postitse tai sähköpostin liitetiedostona.

Keneltä tietoja kerätään?

Tietoja kerätään Suomessa toiminnassa olevilta rekisteröityneiltä henkilöstörahastoilta.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Henkilöstörahastotilasto julkaistaan vuonna 2009 joulukuussa.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva