Personalfonder

Beskrivning av datainsamlingen

I insamlingen av uppgifter om personalfonder frågas efter fondernas resultaträkning, balansräkning och årsberättelse. Uppgifterna efterfrågas årligen med en eftersläpning på 6 månader. Uppgifterna levereras per post eller som filbilaga per e-post.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna samlas in av registrerade personalfonder som är verksamma i Finland.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Statistiken över personalfonder publiceras år 2008 i december.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen