XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om Helsingfors stads arbetsställen

Beskrivning av datainsamlingen

I sysselsättningsstatistikens enkät om arbetsställen i Helsingfors frågas årligen efter adress- och näringsgrensuppgifter om ämbetsverk och inrättningar som verkar på flera adresser.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten sänds till ämbetsverk och inrättningar i Helsingfors.

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används huvudsakligen för sammanställning av registerbaserad sysselsättningsstatistik. Uppgifterna kan också användas i Statistikcentralens övriga statistik och undersökningar samt enligt 13 § i statistiklagen lämnas ut för vetenskaplig forskning och utredningar som gäller samhällsförhållanden.

Primäruppgifterna för arbetsställena (bl.a. arbetsställets namn, adress) används också för upprätthållande av företags- och arbetsställeregistret.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen