XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

Jaottelu kotimaan ja ulkomaan myyntiin

Olemme kuljetusalan yritys, ja meillä on sekä kotimaisia että ulkomaisia asiakkaita. Kuinka meidän tulisi ilmoittaa myynnit tiedusteluunne?

Myyntitiedustelussa kysyttävä kotimaan ja ulkomaan myynti määräytyy asiakkaan kohdemaan mukaan. Myyntiin kotimaahan ilmoitetaan kaikki kotimaisille asiakkaille myyty palvelu riippumatta siitä, onko kyseessä arvonlisäverollinen tai -veroton myynti. Vastaavasti myyntiin ulkomaille ilmoitetaan ulkomaisille asiakkaille myydyn palvelun arvo. Jos ulkomaan myyntiä on vaikeaa erottaa myydyn palvelun arvosta, tulee se arvioida tiedusteltavan kuukauden osalta.

Komissiokauppa

Olen huutokaupanpitäjä ja myyn tavaran omissa nimissäni, mutta omistajan lukuun lopulliselle asiakkaalle. Myyn päämieheni taulun asiakkaalle 200 eurolla, mistä saan 50 euroa välityspalkkiota ja päämiehelleni jää loput 150 euroa. Mikä katsotaan yritykseni liikevaihdoksi myyntitiedustelussa?

Liikevaihto on välityspalkkio 50 euroa, josta vähennetään ALV.

Marginaaliveron alainen myynti (käytetyt autot)

Sisällytetäänkö myös marginaaliverotettava myynti myyntitiedustelun liikevaihtoon?

Kyllä. Myös marginaaliverotuksen alainen liikevaihto täytyy ilmoittaa myyntitiedustelussa. Marginaaliverotusta voidaan soveltaa käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden kaupassa. Tyypillinen tapaus on käytettyjen autojen jälleenmyynti. Autokauppias ostaa käytetyn auton yksityishenkilöltä ja myy auton edelleen. Myyntihinta sisältää piilevänä sen  arvonlisäveron, joka on sisältynyt tavaran ostohintaan. Autokauppias suorittaa tällöin veron saamastaan voittomarginaalista eli tavaran myyntihinnan ja  ostohinnan erotuksesta. Mikäli korjaat tietoja takautuvasti, muistathan mainita korjauksen syyn lisätiedoissa.

Tavaroiden ja palveluiden myynti ulkomailta ulkomaille

Mitä tarkoittaa myynti ulkomailta ulkomaille? Onko se sama asia kuin kolmikantakauppa?

Myynti ulkomailta ulkomaille koskee tapauksia, joissa tavara tai palvelu siirtyy suoraan ulkomailta ulkomaille, mutta myyjä on Suomessa sijaitseva yritys. Myynti sisältyy Suomessa sijaitsevan yrityksen liikevaihtoon. Myyntiä ulkomailta ulkomaille voidaan kutsua myös välityskaupaksi. Se määritellään tapahtumana, jossa Suomeen sijoittautunut talousyksikkö ostaa  tai valmistuttaa tavaran tai palvelun toiseen maahan sijoittautuneelta talousyksiköltä ja myy tavaran sen jälkeen kolmanteen maahan (tai samaan toiseen maahan) sijoittautuneelle talousyksikölle. Prosessin aikana tavara ei siirry ulkomaiselta myyjältä Suomeen eikä Suomesta ulkomaille. Esimerkiksi  Suomessa sijaitseva yritys B ostaa tavaran Saksassa sijaitsevalta  yritykseltä A ja myy sen edelleen USA:han yritykselle C. Myyntitiedustelussa tällainen Suomessa sijaitseva yritys B raportoi myynnin kohdassa myynti ulkomaille ja sen alaerässä myynti ulkomailta ulkomaille.

Arvonlisäverotuksen ns. kolmikantakauppa on suppeampi käsite kuin myyntitiedustelun myynti ulkomailta ulkomaille. Myynti ulkomailta ulkomaille kattaa määrittelyyn sopivat tapahtumat myös Euroopan Unionin alueen ulkopuolella. Lisäksi myynti ulkomailta ulkomaille kattaa myös palveluiden myynnin.

Valmisteverot

Yrityksemme tuloslaskelman mukaiseen liikevaihtoon sisältyy valmisteveroa. Ilmoitetaanko valmistevero myyntitiedustelussa?

Valmisteveroa ei ilmoiteta myyntitiedustelussa. Valmisteverot ovat siten poikkeus myyntitiedustelun ohjeistuksen pääsääntöä (tuloslaskelman mukainen liikevaihtotieto). Valmistevero kerätään valmistajalta, tuottajalta tai  maahantuojalta valmisteveron alaisista tuotteista. Veron maksaja sisällyttää  valmisteveron tuotteen hintaan, jolloin se siirtyy kuluttajan maksettavaksi.  Kustakin valmisteverosta on säädetty oma lakinsa, jossa määritellään verovelvollisuus ja veron määräytymisen perusteet. Valmisteveroja kannetaan

  • alkoholista ja alkoholijuomista
  • tupakkatuotteista
  • nestemäisistä polttoaineista
  • sähköstä ja eräistä polttoaineista
  • makeisista, jäätelöstä ja virvoitusjuomista
  • juomapakkauksista
  • kunnalliselle kaatopaikalle toimitettavista jätteistä
  • voiteluöljystä (öljyjätemaksu)

Mikäli ette pysty erottelemaan valmisteveroja liikevaihdosta, muistattehan mainita siitä lisätiedoissa.