XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Käsitteet ja määritelmät

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa käytetyt käsitteet ja määritelmät

http://tilastokeskus.fi/til/klv/kas.html