XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Tietoja käytetään tuottamaan liikevaihdon ja palkkasummien suhdanteita kuvaavia tilastoja, joita tarvitaan mm. kansallisen päätöksenteon sekä eri toimialojen etujärjestöjen tarpeisiin. Lisäksi aineistoa käytetään asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastojen tuotannossa. Käyttöomaisuustietoja käytetään kansantalouden neljännesvuositilinpidossa sekä vuositilinpidon ennakkotiedoissa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja

http://tilastokeskus.fi/til/tlv/index.html

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

http://tilastokeskus.fi/til/rlv/index.html

Kaupan liikevaihtokuvaaja

http://tilastokeskus.fi/til/klv/index.html

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja

http://tilastokeskus.fi/til/plv/index.html

Palkkasummakuvaajat

http://tilastokeskus.fi/til/ktps/index.html

Neljännesvuositilinpito

http://tilastokeskus.fi/til/ntp/index.html

Milloin tulokset julkaistaan?

Kaupan liikevaihtokuvaajan tiedot julkaistaan kuukausittain noin 28 päivän viiveellä auto-, tukku- sekä vähittäiskaupasta myyntitiedustelun tietoihin perustuvien ennakkotietojen pohjalta. Tarkemmalla toimialajaolla kaupan liikevaihdon tiedot julkaistaan noin 75 päivän viiveellä tarkasteltavan kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen verkkosivuilla.

Teollisuuden, rakentamisen sekä palvelualojen (pl. kaupan toimialat) liikevaihtotiedot julkaistaan noin 75 päivän viiveellä tarkasteltavan kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen verkkosivuilla.

Palkkasummakuvaajien tulokset julkaistaan noin 40 päivän kuluttua tilastoajanjakson päättymisestä.