XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Resultaten och materialet i konsumentbarometern används förutom i statistikföringen också i stor utsträckning i det samhälleliga beslutsfattandet och inom forskning. Med hjälp av konsumentbarometern deltar Finland i internationella jämförelser av bedömningar av och förväntningar på ekonomin (förtroendet för ekonomin).

Materialet i konsumentbarometern används bl.a .i följande statistik, material eller publikationer: