XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datainsamling gällande anställda hos kommuner och samkommuner

Beskrivning av datainsamlingen

I sysselsättningsstatistikens datainsamling gällande anställda hos kommuner och samkommuner efterfrågas årligen personaluppgifter för verksamhetsenheter som verkar på flera adresser. Uppgifterna som efterfrågas är namn- och personbeteckningsuppgifter för de anställda efter arbetsställe.

Denna enkät genomförs vid de verksamhetsenheter, av vilka man inte fått uppgifterna i samband med lönestatistikens enkät i oktober.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten sänds till kommunernas och samkommunernas verksamhetsenheter med flera arbetsställen. Enkäten omfattar årligen färre än 150 verksamhetsenheter.

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används huvudsakligen för sammanställning av registerbaserad sysselsättningsstatistik. Uppgifterna kan också användas i Statistikcentralens övriga statistik och undersökningar samt enligt 13 § i statistiklagen lämnas ut för vetenskaplig forskning och utredningar som gäller samhällsförhållanden.
Primäruppgifterna för arbetsställena (bl.a. arbetsställets namn, adress, antal anställda) används också för upprätthållande av företags- och arbetsställeregistret.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen