XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Kulutustutkimuksen tulokset julkaistaa Kotitalouksien kulutus -tilaston internetsivuilla.

Väestöryhmittäisten kulutustietojen lisäksi aineistosta julkaistaan tietoa mm. julkisten hyvinvointipalvelujen käytöstä kotitalouksille koituneesta rahallisesta etuudesta, kotiin ostettujen elintarvikkeiden määristä, palvelujen etäisyyksistä kotoa ja kotitalouksien kulutuksen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä.

Tutkimuksen tuloksia käytetään ministeriöissä budjettien laadinnan ja lainvalmistelun sekä tukien määrittelyn taustatietoina. Yliopistot ja tutkimuslaitokset käyttävät kulutustutkimuksen aineistoja erilaisiin kulutusta koskeviin tutkimuksiin ja selvityksiin.