XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Resultaten från undersökningen publiceras på  Hushållens konsumtion statistikens webbplats.

Resultaten publiceras på basis av materialet utöver konsumtionsuppgifter efter befolkningsgrupp bl.a. uppgifter om vilka ekonomiska förmåner hushållen erhållit genom användningen av offentliga välfärdstjänster, mängden livsmedel som hushållen köpt hem, avstånden till tjänster och koldioxidutsläppen från hushållen konsumtion.

Resultaten från undersökningen används i ministerierna för utarbetandet av budgeten och lagberedningen samt som bakgrundsuppgifter för fastställande av stöd. Universiteten och forskningsinstituten använder konsumtionsundersökningens material för olika undersökningar och utredningar som gäller konsumtion.