XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contact information

Contents
Kajantie Mira
Hatakka Tarja

Telephone: +358 29 551 1000
Service email
kulutus.tilastokeskus@tilastokeskus.fi