XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Tiedonkeruulomake

Tiedonkeruulomake on käytettävissä osoitteessa:

http://sol.itella.net/kuntal

Täytettyäsi kaikki lomakkeet, paina valikkosivun alareunassa olevaa ”Valmis”-näppäintä. Näin ilmoitat, että tilasto on valmis siirrettäväksi Tilastokeskukselle. Tämän jälkeen et voi enää muuttaa tietoja.

Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjätunnus ja salasana ovat samat kuin aiemmissa kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastojen tiedonkeruissa. Puuttuvia tunnuksia ja salasanoja voi tiedustella Tilastokeskukselta. Salasanatiedustelut voi lähettää osoitteeseen kuntien.talous@stat.fi.

Tekninen käyttäjätuki

kuntien.talous@stat.fi

Saatekirjeet

Kunnan/kuntayhtymän vuoden 2014 sosiaalipalvelujen toimintatilaston tiedonkeruu