XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Tiedoista tuotettuja tilastoja käytetään kuntien ja kuntayhtymien toimintaa kuvaavien tunnuslukujen laskentaan ja muuhun toiminnan seurantaan. Tilaston ennakkotiedot toimitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen huhtikuun lopussa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

StatFin-tietokantapalvelusta on saatavilla tietoa kuntien tilinpäätöksistä, käyttötaloudesta ja toiminnasta vuodesta 2006 lähtien. Tiedot ovat saatavilla seuraavilla aluemuuttujilla: koko maa, Manner-Suomi, maakunnat ja kuntayhtymät yhteensä. Kunta- ja kuntayhtymäkohtaiset tiedot ovat saatavissa maksuttomasta palvelusta Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat talous- ja toimintatiedot.