XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Statistik över kommunernas/ samkommunernas ekonomi, del I

Beskrivning av datainsamlingen

(Den här datainsamlingen har lagts ned.) I del I av enkäten för statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi samlas uppgifter in från kommunerna och samkommunerna om deras årsbokslut: intäkter och kostnader enligt resultaträkningen, finansiella poster enligt finansieringskalkylen samt tillgångar och skulder enligt balansräkningen 31.12.

Uppgifterna samlas årligen in från alla kommuner och samkommuner i Finland under mars–april året efter statistikåret. Uppgifterna samlas i första hand in med en webblankett via OpusCapita Group Ab:s datainsamlingsjänst. Uppgifterna kan också lämnas in på pappersblankett, om det inte är möjligt att använda webblanketten. Uppgifterna om kommunerna och samkommunerna på Åland samlas in och behandlas av Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna för del I av statistiken över kommunernas/samkommunernas ekonomi samlas in från alla kommuner och samkommuner i Finland.

Datainsamlingen grundar sig på statistiklagen (280/2004). Enligt 14 § i lagen är kommunerna och samkommunerna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om ekonomi, nyttigheter och anställda och om var verksamheten är belägen samt om andra resurser som verksamheten förutsätter.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken får bara behandlas av de personer vid Statistikcentralen som deltar i sammanställningen av respektive statistik.

Till vad används uppgifterna?

Statistiken som produceras utgående från uppgifterna används för uppföljning av kommunernas och samkommunernas ekonomi, sammanställning av nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna samt utredningar som görs för bl.a. Europeiska unionen.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

Den här datainsamlingen skall läggas ned den 31 december 2015.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen