XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Begrepp och definitioner

Begreppen och definitionerna grundar sig på följande anvisningar:

  • Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner
  • Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner
  • Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner
  • Mall för kontoplan i kommuner och samkommuner
  • Allmän anvisning om behandling av kommunala affärsverk i bokföringen

Anvisningarna och annan tilläggsinformation finns under Kommunalekonomi på webbplatsen www.kommunerna.net.