XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Datainsamlingsblankett

Datainsamlingsblanketten finns tillgänglig på adressen:

http://sol.itella.net/kuntal/sv

När du fyllt i alla blanketter, tryck på knappen "Färdig" nere på menysidan. På så sätt anger du att statistiken är färdig att skickas till Statistikcentralen. Efter det kan du inte längre göra ändringar i uppgifterna.

Användaridentifikation och lösenord

Användar-ID och lösenord är samma som i tidigare datainsamlingar för statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet. Om du saknar användar-ID och lösenord, kan du fråga om dem hos Statistikcentralen.

Tekniskt användarstöd

Till sidan Kontaktinformation

Följebrev

Statistik över kommunernas/samkommunernas ekonomi, del I