XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Vilka uppgifter samlas in?

I del I av enkäten för statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi samlas uppgifter in från kommunerna och samkommunerna om deras årsbokslut: intäkter och kostnader enligt resultaträkningen, finansiella poster enligt finansieringsanalysen samt tillgångar och skulder enligt balansräkningen 31.12.

Från vem samlas uppgifterna in?

Uppgifterna samlas in från alla kommuner och samkommuner i Finland: från kommunerna enligt kommunindelningen under statistikåret och från alla samkommuner som varit verksamma under statistikåret.

Vad grundar sig uppgiftsskyldigheten på?

Datainsamlingen grundar sig på statistiklagen (280/2004). Enligt 14 § i lagen är kommunerna och samkommunerna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om ekonomi, nyttigheter och anställda och om var verksamheten är belägen samt om andra resurser som verksamheten förutsätter.

När kan man svara på enkäten?

I tidtabellen nedan finns start- och slutdatum för datainsamlingarna för statistiken över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet.

 

Startdatum

Slutdatum

Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet, del I

mars 2015

15.4.2015

Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet, del II

mars 2015

1.6.2015

Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet, verksamhet inom sociala tjänster

 

 

  • kommuner

januari 2015

20.2.2015

  • samkommuner

januari 2015

30.4.2015

Vi meddelar kontaktpersonerna för statistiken separat per e-post om inledningen av datainsamlingen.

Tidtabellen för datainsamlingen för statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis finns på statistikens datainsamlingssida.