XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Statistik över kommunernas/samkommunernas bokslutsprognoser

Beskrivning av datainsamlingen

(Den här datainsamlingen har lagts ned.) I enkäten om kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser samlas prognosuppgifter in från kommuner och samkommuner om hur vissa centrala poster i resultaträkningen, finansieringskalkylen och balansräkningen förväntas utvecklas i det gångna årets bokslut.

Uppgifterna samlas in på en webblankett via Elma Abp:s datainsamlingstjänst i januari under budgetåret.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna i bokslutsprognoserna samlas från kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Insamlingen av uppgifterna om bokslutsprognoserna genomförs gemensamt med Finlands Kommunförbund.

Behandling av uppgifter

Datainsamlingen grundar sig på statistiklagen (280/2004). Enligt 14 § i lagen är kommunerna och samkommunerna trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om ekonomi, nyttigheter och anställda och om var verksamheten är belägen samt om andra resurser som verksamheten förutsätter.

På basis av bokslutsprognoserna publiceras inte uppgifter efter kommun eller samkommun. Förutom Finlands Kommunförbund har dock inrikesministeriet och finansministeriet tillgång till kontrollerat material på enhetsnivå.

Uppgifterna på enhetsnivå får vid Statistikcentralen handläggas bara av personer som deltar i utarbetandet av statistiken i fråga. Uppgifterna skyddas mot obehörigt bruk i enlighet med Statistikcentralens datasekretessbestämmelser.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna behövs bland annat som underlag vid uppskattning av utvecklingen av den kommunala ekonomin. Uppskattningarna görs av delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning och används vid de förhandlingar mellan Finlands Kommunförbund och staten som förs om ramarna för statsbudgeten. Uppgifterna är nödvändiga också vid utarbetandet av kalkylerna gällande den kommunala ekonomin för nationalräkenskaperna och Europeiska unionen.

Ändring

Samling av budgeter slutar i början av 2011.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen