XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lukiokoulutuksen ainevalinnat

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruun kohteena ovat lukion koko oppimäärän opiskelijat, lukion koko oppimäärän suorittaneet ja lukion koko oppimäärän suorittaneiden ainevalinnnat.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään koulutuksen järjestäjien kautta. Tiedonkeruu on oppilaitoskohtainen ja mukana ovat kaikki lukiokoulutusta antavat oppilaitokset. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin 280/2004 (muut. 361/2013).

Tiedot kerätään verkkolomakkeilla. Sovellusta voivat käyttää ainoastaan Tilastokeskuksesta käyttäjätunnuksen saaneet tiedonantajat.

Keruu toistetaan joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Peruste

Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskusta käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Lukiokoulutuksen ainevalintatiedonkeruun tiedoista tuotetaan Ainevalinnat-tilasto lukiokoulutuksen osalta.

Tietoja käyttävät opetushallinnon edustajat koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa, koulutuksen järjestäjät, alan järjestöt, tutkijat ja opiskelijat.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen