XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Luottokanta

Tiedonkeruun kuvaus

Vuodesta 2017 alkaen tiedonkeruu yhdistetään maksutaseen uudistettavaan OFI-tiedonkeruuseen (Other Financial Institutions), eli luottokantatiedonkeruu sellaisenaan lakkautetaan. Viimeinen keruu 2016Q4 tiedoista.

Tiedonkeruussa tiedustellaan kotimaahan ja ulkomaille myönnettyjä luottoja luotonsaajan sektorin mukaan eriteltyinä. Tietoja kerätään luottokannasta ja uusien nostettujen antolainojen jakaantumisesta luotonantaja- ja luotonsaajasektoreittain sekä rahoitusvaateittain.
Luottokantatilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain. Tiedot toimitetaan Tilastokeskukseen salattua postijärjestelmää käyttäen.

Keneltä tietoja kerätään?

Neljännesvuosittaisen luottokantatiedustelun kohteena ovat noin 20 - 30 suurinta luotonantajaa muut rahoituslaitos – sektorilta (S125-127).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki 280/2004 velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisesti.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään osana kansantalouden tilinpidon sekä maksutaseen laadinnassa.

Muutos

Kyselyn viimeinen viiteajanjakso on 2016 neljäs neljännes. Vastaavat tiedot kerätään 1.1.2017 lähtien uudessa Rahoitussaamisten ja –velkojen neljännesvuosikyselyssä.

Q1/2016 Lähtien luottokannan tiedonantorasitusta on vähennetty. Luotonantajasektorina 20-30 yritystä, jotka ovat antolainauksen kannalta merkittävimpiä toimijoita muut rahoituslaitos-sektorilla. Joukkovelkakirjojen, rahamarkkinapapereiden, toimiala- ja käyttötarkoitustaulun sekä pienlainayritysten (VIP) tietoja ei enää kerätä.

Q1/2014 lähtien luottokannassa käytetään sektoriluokituksena versiota 2012. Tästä johtuen tiedonantajajoukkoa on jouduttu laajentamaan.

Q1/2013 Lähtien luottokannan tiedonkeruu-uudistuksen yhteydessä tiedonantorasitusta on vähennetty.
Tilastokeskus saa rahalaitosten luottokantatiedot Suomen Pankilta.


Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen