XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Sähköinen tiedonkeruu

Vastaaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella saatekirjeessä kerrotuilla tunnuksilla.

Ongelmia kirjautumisessa?

Lomakkeet

Ohjeet

Saatekirjeet

Muuta

Kyselyn tiedot voi lähettää sähköisesti suoraan Tilastokeskukseen myös seuraavista kirjanpito-ohjelmista:

  • Tilituki Pro
  • Maatalousneuvos
  • Maatila-91
  • Aktiivi W
  • WebWakka