XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Kyselyllä kerättäviä tietoja käytetään maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston laadintaan. Tietoja hyödynnetään muun muassa maatalouden kustannus- ja tulokehityksen seuraamisessa.